MVO verklaring XCJ
Versie 1.2
2023

Als reclameproductiebureau hebben wij een bepaalde impact op de omgeving en de maatschappij en daar willen we bewust
mee omgaan.

We doen ons best om duurzaamheid steeds verder te integreren in onze processen en diensten.
In alle keuzes die we maken zoeken we een evenwicht tussen mensen, planeet en resultaat.
We zijn geen voorstander van “regels voor de Buhne”.
We weten dat dit een proces is, waar we continu in kunnen blijven verbeteren.
Daarom kiezen wij ervoor volgende maatregelen door te voeren:

We blijven op de hoogte van MVO-ontwikkelingen in onze sector en delen onze kennis en eisen en wensen met onze
toeleveranciers & klanten.

We informeren klanten en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.
Door heldere afspraken bewaken we de kwaliteit van onze diensten en de producten die daaruit voortkomen.
We monitoren en verbeteren ons eigen inkoop, productie en inpakproces en kiezen voor goederen en diensten die duurzaam zijn,
bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

We bekijken niet enkel de financiële impact van onze inspanningen, maar ook de sociale en milieu impact en streven ernaar
om de eventuele negatieve impact van onze diensten zoveel mogelijk te beperken.

We dragen vrijwillig bij aan maatschappelijke doelen door giften, sponsoring en/of vrijwilligerswerk.

Wij proberen onze ecologische voetafdruk als bedrijf te verlagen door actief te streven naar het verminderen
van afvalstromen en van ons verbruik van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. De aansturing van al onze productielocaties en inkoopkanalen verwerken we digitaal en papierloos.

De bedrijfswagen van XCJ is hybride.
Het huidige kantoor van XCJ (Loolaan 12) is voorzien van energie label A.

Apeldoorn, 01-01-2023

Frank van der Meulen